yt_image

Kişiselleştirilmiş Eğitim Sistemi

Eba Koleji her öğrencinin farklı algılama ve öğrenme yeteneğinin olduğuna inandığı için kişiselleştirilmiş eğitim sistemini öğrencilerine özenle uygular. Ayrıca öğrencinin öğrenmeye hazır bulunma seviyesini tespit ederek akademik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla özel programalar uygular.
Eba Koleji öğrencileri kişiselleştirilmiş eğitim sistemi ile öğrenmeyi öğrenir ve yetenekli olduğu alanları keşfeder.

Peki bu sistem nasıl uygulanır? 

Alt Yapı Kontrol
Testleri

Kişiselleştirilmiş
Etüt

Sınıf Derslerine
Geçiş


Eba Koleji eğitim sistemine katılan her öğrenci için altyapı kontrol testleri uygulanır. Kontrol testleriyle öğrencinin okuma - yazma , okuduğunu anlama ve yorumlama , dört işlem becerisi , problem çözme becerisi kontrol edilir. Herhangi bir kontrol testinde eksiği tespit edilen öğrenci için kişiselleştirilmiş programlar uygulanır. Bu şekilde öğrencilerimizin eksikleri tespit edilir ve öğrenci kendi sınıf seviyesine çıkarılır. Bu sistem ile öğrencilerimiz kendi sınıf seviyesindeki diğer öğrenciler ile mutlu ve özgüveni gelişmiş şekilde eğitimine devam eder.

Alt Yapı Kontrol Testlerimiz

Okuma-Yazma Becerisini Ölçme Testleri 

Öğrenciye örnek metinler okutulur. Okuma hızı ve akıcılığı ölçülür. Metnin bir bölümü deftere yazdırılır. Defter ve yazı düzeni kontrol edilir. Okuma ve yazmada problemi olan öğrenciler belirlenmiş olur. 

Okuduğunu Anlama ve Yorumlama Testleri

Öğrenciye örnek metinler okutulur, okuduğu metinle ilgili soruları cevaplaması istenir. Cevaplar kontrol edilerek puanlama yapılır. Böylece okuduğunu anlama ve yorumlama seviyesi ölçülür.

Dört İşlem Becerisini Ölçme Testleri

Öğrenciye basit toplama-çıkarma işlemleri ve çarpım tablosu ile ilgili sorular sorulur, ritmik saymalar yaptırılır.
Sayılar arasındaki ilişkiyi kavrayıp kavrayamadığı ölçülür.
Öğrenciye eldeli-eldesiz toplama-çıkarma; çarpma-bölme işlemleri sorularak dört işlem becerisi ölçülür.

Problem Çözme Becerisini Ölçme Testleri

Öğrenciye toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ile ilgili problem soruları çözdürülür. Cevaplar kontrol edilerek öğrencinin seviyesi belirlenir.


Kişiselleştirilmiş Etüt Programları

EBAKolejinde alt yapı kontrol testi her öğrenciye uygulanır ve öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi tespit edilir. Hazır bulunuşluk seviyesi yetersiz olan öğrenciler için kişiselleştirilmiş etüt programları uygulanır. Bu programlar öğrencilerin seviyesine paralel olarak bire bir veya 4-5 kişilik gruplar halinde ekstra olarak düzenlenir. Böylelikle öğrencilerin akademik eksiklikleri giderilerek kendi sınıf seviyesine taşınmış olur.

Sınıf Derslerine Geçiş

işiselleştirilmiş etüt programları ile akademik eksikleri giderilen öğrencilerin kendine olan güveni artar. Zamanla güveni artan öğrencilerin özgüvenleri de gelişir. Özgüveni gelişen öğrenci kendini sınıfında daha rahat hissetmeye başlar. Bu durum ise derslere aktif katılmasına olanak sağlar.