Online Eğitimde Başarının Sırrı

Online Eğitimde Başarının Sırrı

Eğitim teknolojilerinin gelişmesi, eğitimde son yüzyıl içerisinde büyük değişikliklere sebep oldu. İkinci Dünya Savaşı zamanında ortaya çıkan uzaktan eğitim kavramı da bunlardan birisidir. Uzaktan eğitim, eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan şekilde ilerleyen bir eğitim metodudur. Öğrenciler, online eğitimde canlı dersler vasıtasıyla, eş zamanlı bir biçimde eğitim alırken, hazırlanmış videolar ve materyaller ile istedikleri anda ders çalışarak eş zamanlı olmayan şekilde eğitim alabilir. Bu eğitim metodu yüz yüze eğitimin daha fazla tercih edilmesinden dolayı uzun süredir büyük kitlelere ulaşamamıştı. Fakat 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle artık birçok ülke bu eğitim metodunu benimsemeye başladı ve eğitim sisteminin bir parçası haline getirdi. Haliyle velilerin aklında birçok soru işareti oluştu. Bu soru işaretlerini gidermek için, bir veli olarak çocuğunuzun online eğitimde başarılı olmasını ve bu eğitimden daha fazla faydalanabilmesini nasıl sağlayabilirsiniz ve bunun için neler yapmalısınız bunlardan bahsedeceğiz. 

Çocuğumun Online Eğitimde Başarılı Olmasını Nasıl Sağlarım? 

Öncelikle, online eğitimin birçok faydasının bulunduğunu söylemeliyiz. Online eğitim çocuğun odaklanmasını artırıp beynin farklı bölgelerini geliştirebilmektedir. Ayrıca çocuklarda sorumluluk bilincini artırabilir, özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlar, teknoloji okur yazarlığını güçlendirip bilgiye ulaşmasını kolaylaştırır. Aileler için de avantajları bulunan online eğitim, çocuğun derslerinin daha kolay takip edilmesini sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, dersler kayıt altına alındığı için sonradan bu kayıtlara ulaşıp dersi tekrar etme gibi büyük bir avantajı da bulunmaktadır. Okulda alınan eğitimde, sınıfta anlatılan ders daha sonra en fazla birkaç kere daha anlatılabilirken çocuk online eğitimde dersi istediği kadar tekrar izleyebilir. Bu da konunun pekiştirilmesini sağlar. Bu kadar artısı olan online eğitim, tabii ki birçok anne baba için yeni bir olgu olduğundan çocukların bu eğitim metoduna uyum sağlamaları için ön hazırlık gerektirmektedir. Aşağıda bahsettiğimiz maddeler sayesinde çocuklarınızı online eğitime hazır hale getirip, onların bu eğitim metodunda daha başarılı olmalarını sağlayabilirsiniz.

Ortamı Online Eğitime Hazır Hale Getirin 

Online eğitimin en önemli maddelerinden birisi ders alınan ortamın eğitime hazır hale getirilmesidir. Ortamda, öğrenciyi dersten uzaklaştıracak, onun konsantrasyonunu etkileyecek şeyler bulunmamalıdır. Ayrıca, ortam sade ve yalın olmalı, temizliğine ve düzenine önem verilmelidir. Ders ortamını hazır hale getirmek için şunları yapabilirsiniz: 

Dikkat dağıtıcı unsurları kaldırmak: Online eğitimi etkileyen konuların başında dikkat dağıtıcı unsurlar gelmektedir. Odadaki bir poster, müzik sistemi, telefon, oyuncak gibi şeyler çocuğun dikkatini dağıtabilir. Yine, açık bir pencere, başka odalardan gelen ses, elektrikli süpürge sesi, başka yayınların izlendiği televizyon da çocukların dikkatini dağıtacaktır. Bu ve bunun gibi dikkat dağıtıcı unsurları ders sırasında ortamdan uzaklaştırmak ve dikkat dağıtıcı bir harekette bulunmamak, çocuğun derse odaklanmasını sağlayacaktır.

Yeterli konforu sağlamak: Online eğitim için çocuk bilgisayar başına geçecektir. Dersi dinlerken rahatsız olmaması veya çok rahat etmesi derse olan ilgisini azaltabilir. Bu sebeple, ders ortamını hazırlarken çocuğun mutlaka masada dersi almasına özen gösterilmelidir. Ders, yatakta, koltukta, kanepede izlenmemelidir. Masayla beraber, okul sıralarına yakın rahatlıkta bir koltuk da tercih edilmelidir. Bu koltuk mümkünse sabit olmalı, dönmemeli, masadan çok alçak veya yüksek ve çok rahat da olmamalıdır. Dönen bir koltuk odaklanmayı etkilerken, çok rahat bir koltuk çocuğun uykusunun gelmesine sebep olabilir. Koltuğun yüksek veya alçak olması da dersi izlediği ekrana olan açıyı değiştireceğinden odaklanmayı etkiler veya boyun ağrılarına sebep olabilir. Fakat, uygun bir koltuk seçimi yaparken de tabure tarzı rahatsız koltuklar tercih edilmemelidir. Çünkü çocuğun sırtını dayayamaması onda sırt ağrılarına sebep olacaktır.

Ders araç gereçlerini hazırlamak:Online eğitimin en önemli konusu, ailenin bu eğitim yöntemine karşı tutumudur. Aile online eğitimi önemsemelidir. Bu sebeple, örneğin canlı dersten önce bilgisayar, internet, masa-sandalye, ders araç gereçleri hazır hale getirilmelidir. Öğrencinin dersi alacağı bilgisayarı dersten önce kontrol etmek ve internet bağlantısının sürekliliğini sağlamak gerekecektir. Öğrencinin ders sırasında kullanacağı kitaplarını, defterlerini ve kalemlerini de dersten önce hazırlamalı veya bunun için öğrenci yönlendirilmelidir. Ders sırasında bilgisayarın açılmaması, güncelleme almasından dolayı hazır halde olmaması, internet bağlantısının kurulmaması, ders araç gereçlerinin ders sırasında hazırlanması derse olan ilgiyi ve odağı dağıtacaktır.

Çocuğu Derse Hazır Hale Getirin 

Online eğitim birçok aile için yeni bir kavramdır. Bir anda gündemimize giren online eğitime karşı aileler ne yapması gerektiğini tam olarak anlayamadılar. Bu da online eğitime karşı önyargı oluşturdu. Takibinin nasıl yapılacağının bilinmemesi, önemsenmemesi gibi bir sorunu ortaya çıkardı. Bu da çocuğun davranışlarına etki etti. Çocuk, saatlerce bilgisayar başında ders dinlese de bunun faydasını alamadı. Online eğitime karşı ailenin tutumu çok önemlidir zira hem çocuğun derslerine olan davranışı etkileyecektir hem de anne babanın eğitimi takip etmesini sağlayacaktır. Bu da eğitimde üçlü sac ayağının kurulmasını sağlayacaktır. Online eğitim, birçok kişide bazı yanılgılara sebep olmuştur. Bu da, yüz yüze eğitim kadar dikkate alınmama durumudur. Online eğitimi dikkate almayan ebeveynin bu davranışı çocuğa da yansır. Fakat, bilinmelidir ki öğrenci online eğitimde yüz yüze eğitim kadar başarılı olabilir. Bunu da derse karşı tutumu belirler. Öğrenciyi derse hazır hale getirmek bu işin önemli noktalarından birisidir. Öğrencinin dersi dikkatle dinlemesi, online eğitim sürecinin bir tatil olmadığının bilincinde olması, bu eğitimi dikkate almamasının sonuçlarını eğitim hayatının ileriki zamanlarında göreceğini bilmesi tamamen ebeveynin tutumuna bağlı olacaktır. Çocuğunuzu online eğitim dersine hazır hale getirmenizi şu maddelerle ele alabiliriz:

Dersin önemini kavratmak:
Gelişme döneminde olan çocuk ailenin davranışlarını taklit eder. Dolayısıyla aile, online eğitim derslerini önemsediğini gösterdiğinde bu çocuğa da yansıyacaktır. Bunun için, ders başlamadan önce ortamı hazırlamak, ders saatlerine dikkat etmek, aralarda çocuğun dinlenmesini sağlamak, aralarda odayı havalandırmak ve bu süreçte çocuğa telefon veya tablet vermemekle bunu yerine getirebilir. Online eğitim derslerine olan ilgiyi sağlamak için bu derslerin ne kadar önemli olduğunu davranışlarınızla belirlemeniz gerekmektedir. Dersleri önemsemek, bu dersler için çocuğunuzu ders hazırlamak, ortamı uygun hale getirmek, çocukta bu dersin önemine dair bazı duyguların oluşmasını sağlar. Bu sayede derse olan ilgisi artar ve dersi daha iyi dinler.

Derse uygun giyindirmek: Evet, bu madde ne kadar ilginç gelse de, hem online eğitimde hem de online çalışmada en önemli konulardan birisi budur. Derse uygun bir şekilde giyinmek, online eğitime olan ilgiyi olumlu etkileyen bir unsurdur. Çocuk, yatak kıyafetleriyle rahat bir şekilde ekran başına geçtiğinde derse olan alakası azalacaktır. Okula gidermiş gibi sıkı giyindirmek kadar olmasa da, çocuğun "ben ders dinliyorum" veya "önemli bir şey yapıyorum" demesini sağlamak için onu derse uygun giyindirmek gerekmektedir.

Ders sırasında rahatsız etmemek: Çocuk online eğitimle ders alırken onun konsantrasyonunu dağıtacak herhangi bir şeyi gerçekleştirmemek gerekir. Evi süpürmek, yüksek sesli müzik dinlemek, telefonla konuşmak gibi eylemler çocuğun derse olan ilgisini azaltacaktır veya dersi dinlemesini engelleyecektir. Bunun için, yukarıda bahsettiğimiz "ortamı derse hazır hale getirmek" maddelerine uymak gerekmektedir.

Dersin ardından çocuğa sorular sormak: Nasıl ki çocuk okula gidip eve geldiğinde o gün öğrendiklerini çocuğa soruyor ve onunla dersler hakkında konuşuyorsanız, online eğitimde aldığı dersler hakkında da sorular sorup bu derslerle ilgili çocukla konuşmanız gerekecektir. Dersi anlayıp anlamadığı sorulmalı, anlamadığı noktalarda yardım edilmeli veya öğretmeniyle iletişime geçilmelidir. Böylelikle çocuk dersi ve bu eğitim yöntemini benimsediğinizi ve buna dikkat ettiğinizi bilecektir.

Çocuğa Düşen Sorumlulukları Takip Edin 

Online eğitim, çocuğa sorumluluk duygusu kazandıracak elverişli ortamlardan birisidir. Çocuk, zili olmayan ders saatlerine ve aralarına dikkat ederek zaman yönetimi sorumluluğu kazanabilir. Sınıf ortamında olmadığından kendi kendine dikkatini toplama ve bunu sürdürme yetisi kazanır. Online eğitimde çocuğa birçok sorumluluk düşmektedir. Bunlar, dersi zamanında dinlemek, başka şeylerle ilgilenmemek, ödevleri yapmak, ders aralarına riayet etmek gibi maddelerdir. Bunların tüm sorumluluğunu çocuğa bırakmadan, tamamen de onu zorlamadan kontrol etmelisiniz. Bu şekilde kontrol ettiğinizde, hem kendisinden kaynaklı geçiştirmelerin önüne geçer, hem de derslerden maksimum fayda elde etmesini sağlarsınız. Bu maddelere tek tek bakalım:

Ders sorumluluğu kazandırın: Her ne kadar ders öncesi ve sonrası için ortamı ayarlıyor ve çocuğunuzla iletişime geçiyorsanız da, ders sırasında da çocuğu takip etmeniz ve derse olan katılımını kontrol etmeniz gerekebilir. Çünkü bazı çocuklar dersi dinliyormuş gibi yapabilir ve arka planda başka şeylerle ilgilenebilirler. Veya derste anlatılan konuları dinlememe gibi sorunlar yaşanabilir (bu sorun genelde video derslerin izlenmesinde görülür). Bu durumda ara ara odaya girmek ve çocuğu kontrol etmek bu gibi durumlarla karşılaşmayı önler.

Sosyal medyayı doğru şekilde kullanmasını sağlayın: Günümüz çocukları sosyal medya sitelerini anne babalarından daha etkili kullanmaktadırlar. Bunun bir neticesi olarak da online eğitimde sosyal medya siteleri bir dikkat dağıtıcı unsur olacaktır. Çocuğunuz ders çalışırken telefonunu ortamdan uzakta tutmak ve bilgisayarından bu sitelere girmesini engellemek gerekmektedir. Çünkü bildirimler ve sosyal medyanın sihirli dünyası çok büyük bir ilgi dağıtıcı unsurdur.
Zaman yönetimini öğretin: Çocuk, ara verildiğinde koltuğundan kalkmalı, biraz yürümeli, balkona çıkmalı veya pencereden dışarı bakmalıdır. Tıpkı teneffüse çıkıyormuş gibi. Ders aralarının ne zaman olduğunu bilerek çocuğunuzu bu ders aralarında ekrandan uzakta tutmak, hareketlenmesini sağlamak sizin elinizdedir. Bu hem sağlığı hem de sonraki derslere olan konsantrasyonu için çok önemlidir.

Yeme alışkanlığını kontrol edin: Çocuk ders dinlerken tıpkı sınıftaymış gibi yeme içme faaliyetine dikkat etmelidir. Özellikle ders sırasında sadece su içmesi uygun olacaktır. Bu yüzden, ders işlenirken yiyeceklerle ilgilenmemesi için onu bundan uzak tutmalı veya kendisine yiyecek vermemelisiniz. Sıvı alımına da dikkat etmeli, su dışında bir sıvıya ulaşmasını ders sırasında sınırlamalısınız. Yemek aralarında da, ders sırasında kendisini rahatsız edecek yiyecekleri ona yedirmemelisiniz.

Tüm bu maddeler, onlieğitimin başarılı olmasını sağlayacak bilgiler içermektedir. Çocuğunuzun okul hayatında başarılı olmasını sağlamak sizlerin elinde. Bu süreç bir tatil olarak değerlendirilmemeli, canlı dersler veya video dersler önemsizmiş gibi görünmemelidir. Çocuğunuzun bu derslerden başarılı olması onun üst sınıflardaki akademik başarısını da etkileyeceğinden, bu maddelere uymak ve sıkı bir çalışma ile çocuğun başarılı olmasını sağlamak sizin elinizdedir.

Eba Kolejinde tüm öğrencilerimizin performanslarını branş öğretmenlerimizle yakından takip ederek velilerimize haftalık rapor gönderiyoruz. Bu methodla öğrencilerimizin performansını sürekli arttırıyoruz. Çocuğunuzun okuldaki performansının artmasını istiyorsanız hemen eğitim paketlerimizden birini alın ve çocuğunuzun hakettiği başarıyı hemen Eba Koleji ile yakalayın.

8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği
8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği
8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji

8. Sınıf LGS Sınavına Hazırlık Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği

1,599.00TL
Eğitsel Rehberlik Paketi - Eba Koleji
Eğitsel Rehberlik Paketi - Eba Koleji

Eğitsel Rehberlik Paketi

120.00TL
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji
İlkokul Temel Egitim Paketi + 12 Ay Okulistik Aboneliği - Eba Koleji

İlkokul 2, 3, ve 4 Sınıf Temel Egitim Paketleri + 12 Ay Okulistik Aboneliği

1,350.00TL

Related Posts

LGS'ye Hazırlık

LGS'ye Hazırlık

Dec 18, 2020Mehmet Korukmez