LGS'ye Hazırlık

LGS

Geçtiğimiz yıl 23 Marttan itibaren dünyanın pandemi sürecine girmesiyle hayatlarımızda birçok şey değişti. Herkesi az çok demeden etkileyen bu süreç özellikle eğitim hayatındaki bireyleri oldukça zorladı. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sadece bir dönem okulda yüz yüze eğitim alma şansına sahip olan öğrenciler, LGS Sınavında da sadece o dönem konularından sorumlu tutulmuştu.

Bu yıl ise durumlar biraz değişti. MEB, 2021 LGS’de tüm yıl müfredatından soru geleceğini açıklayarak öğrencileri ve eğitmenleri uyardı. Geçen yıl online eğitimde işlenen konulardan soru hazırlamayan MEB, bu yıl tüm yılın konularına hakim olunmasını isteyerek sınav süreciyle ilgili akıllardaki soruları giderdi. Bakanlık olarak bu süreç zarfında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı ve sınava hazırlık kapsamında destek kaynaklar sağlanacağı belirtildi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteğini artırarak eskiden de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlamaya devam etmekle birlikte 8. Sınıf öğrencileri için özel çalışma fasikülleri sağlanacağını bildirdi.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sınavı’nın kısaltması olan LGS, Türkiye’deki lise sınav sistemindeki en büyük değişikliktir. MEB, sınava girilmesi zorunlu olan TEOG Sınavını kaldırarak  LGS’yi  getirmiştir. LGS’de öğrencinin sınava girme zorunluluğu yoktur. Öğrencilerin ortaokul başarı puanı ve adrese dayalı olarak liseye yerleşme şansları vardır ki buna yerel yerleştirme denir. Yerel yerleştirme tercihlerini yapmak tüm öğrenciler için zorunludur. LGS’ye giren öğrenciler ise başarı durumlarına göre nitelikli liselere yerleşme hakkı elde edeceklerdir.

2021 LGS KONULARI NELERDİR?

LGS adayı, bu konumuz senin için çok değerli! TEOG kaldırılarak yeni sisteme geçilen bu sınavda LGS konuları için MEB’in açıklamış olduğu takvimin resmi verilerinden derlediğimiz bu yazımızda LGS konuları hakkında bilgi vereceğiz.

Yeni bir sınav dönemine başlamış bulunmaktayız. Günler git gide azalırken çalışmalarımızı aynı oranla arttırmalıyız. LGS sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum olarak düzenlenir.  Sözel bölümde 50 soruya (Türkçe 20, İnkılap, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru) 75 dakika, sayısal bölümde 40 soruya(Matematik ve Fen 20 soru) 80 dakika süre verilir.

MEB artık sadece genel kültür sormuyor öğrencilerin yorumlama, sonuç çıkarma, analiz etme, eleştiren düşünme, beceri ölçme gibi kendi zihin yeteneklerini sergileyeceği sorular soruyor.

2021 LGS Matematik Konuları:

Adayların genel olarak en çok zorlandığı ders olan matematik için, uzun paragraflardan oluşan, problem çözme becerisini ölçme amaçlı sorular hazırlanmaktadır.

"Çarpanlar ve katlar, üslü sayılar, karekök, veri analizi, olasılık, cebirsel ifadeler, denklemler, eşlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler."

2021 LGS Fen Bilimleri Konuları:

Daha çok bilgi gerektiren uzun içeriklere ve paragraflara yer veren sorular hazırlanmaktadır.

"Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüşümleri, elektrik yükleri ve elektrik enerjisi."

2021 LGS Türkçe Konuları:

Türkçe dersinde en önem verilen nokta okuduğunu anlama, yorumlama ve sonuç çıkarmadır. Bu yıl da soru dağılımı aynı şekilde beklenmektedir.

"Sözcükte anlam, anlatım bozukluğu, görsel yorum, medya okuryazarlığı, cümlede anlam, fiilimsi, cümle türleri, noktalama işaretleri, yazım kuralları, paragraf ve sözel mantık."

2021 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları:

Bilgi ve dikkat isteyen, genel kültüre dayalı sorular beklenmektedir. Dersi iyi dinleyip ve disiplinli çalışmak gerekmektedir.

"Milli mücadele dönemi, Atatürk’ün kişisel özellikleri, Kurtuluş Savaşı, Atatürkçü düşüncede millet ve anlayış, I. Dünya Savaşı, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilke ve inkılapları."

2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:


Bilgi ve yorum gerektiren sorular hazırlanır. Sorular yine uzun paragraflar içerir.

"Kader inancı, Zekat, Peygamberimizin örnekliği, Kuran’ı Kerim ve özellikleri, dini hayat."

2021 LGS İngilizce Konuları:

"On the phone, science, chores, friendship, adventures, tourism, the internet, in the kitchen, teen life"

 

LGS’de, tüm derslerde paragraflar uzun olacak ve genel itibariyle öğrencilerden yorumlama ve analiz yapma beklenecektir. Tüm öğrencilerimizin yukarıda belirttiğimiz konulara önem vermesini, online ve yüz yüze yapılan tüm derslerde konu anlatımlarını dikkatle dinlemelerini ve sık sık konu tekrarı yapmalarını öneriyoruz. Sistemli konu çalışan ve nitelikli soru çözümüne ağırlık veren öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatındaki başarılarının artarak ilerleyeceğine inanıyoruz.

    Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz.